روز بازگشایی مهر و جشن شکوفه ها سال تحصیلی 1393 چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
دوشنبه, 14 مهر 1393 ساعت 05:33

روز بازگشایی مهر و جشن شکوفه ها و عبور دانش آموزان از دروازه قرآن

سخنرانی مدیرمدرسه سرکار خانم احمد نژاد با دانش آموزان و تبریک سال جدید تحصیلی:

سخنرانی رییس هیات امنای مدرسه با دانش آموزان و تبریک سال جدید تحصیلی:

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 28 آبان 1393 ساعت 06:40