آموزشی پایه چهارم چاپ
نوشته شده توسط maryam   
شنبه, 25 آبان 1398 ساعت 08:46

آموزشی پایه چهارم

از آغاز سال تحصیلی تا هفته آخر آبان ماه 98_99 بخشی لز فعالیت های آموزشی پایه های چهارم دبستان قرآنی هدی توسط آموزگاران سرکار خانم خدامی و سرکار خانم ابوحسینی به شرح زیر است:

ساخت آسیاب آبی و فرفره برای آشنایی با انرژی آب و باد(ابوحسینی)

دبستان خوب هدی

دبستان خوب هدی

نمایش کسر به روش های مختلف توسط دانش آموزان(ابوحسینی)

دبستان خوب هدی

شکل سازی با تانگرام

دبستان خوب هدی

دبستان خوب هدی


دبستان خوب هدی

تبدیل انرژی حرکتی به گرمایی(خدامی)

دبستان خوب هدی

آموزش آشنایی با حباب ها (خدامی)

دبستان خوب هدی

دبستان خوب هدی


دبستان خوب هدی

دبستان خوب هدی

آموزش مخلوط ها (خدامی)

دبستان خوب هدی

دبستان خوب هدی

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 26 آبان 1398 ساعت 07:59