امام صادق(سلام الله عليه):

عَلَيكَ بِالْأحداثِ فَإنَّهُم أسرَعُ إلى كُلِّ خَيرٍ؛

نوجوانان را درياب كه اين گروه در پذيرش هر خوبى، شتاب می ‏كنند.

تماس با مدیریت

برای تماس با مدیریت مدرسه می توانید از طریق درج نظر در این قسمت ارتباط برقرار نمایید.