پایه ششم چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
دوشنبه, 06 اسفند 1397 ساعت 09:09

تکلیف مهارت محور:

دانش آموزان آخرهفته انواع حجم هایی که درطول هفته باآنهاآشناشدندرابااستفاده ازمقوا-طلق-نی-سیخ چوبی-چوب بستنی-ماکارونی-برش سیب زمینی و....ساختندوروزشنبه باخودبه کلاس آوردند.

دخترانه قرآنی هدی

دخترانه قرآنی هدی

دخترانه قرآنی هدی

دخترانه قرآنی هدی