سن شرعی دخترای گل سوم چاپ
نوشته شده توسط maryam   
یکشنبه, 21 بهمن 1397 ساعت 05:46

جشن عبادت، جشن خدایی شدن فرشته های مهربان خدا

جشن تکلیف یعنی به مرحله ای رسیده ایم که خدای متعال با ما حرف می زند. تکلیف یعنی مأموریّتی که خدای متعال به عهده ی ما گذاشته که اگر آن را به بهترین شکل انجام دهیم؛ زندگی شخصی، خانوادگی و زندگی اجتماعیمان به خوشبختی نزدیک می شود؛ این معنای تکلیف است.

دبستان هدی

دنیا اصغرپور

تاریخ سن شرعی  30 دی 97

دبستان هدی

رقیه حسین پور

تاریخ سن شرعی 12 اسفند 97

دبستان هدی

سرور رهنمائیان

تاریخ سن شرعی 24 مرداد 97

دبستان هدی

فاطره قلی پور

تاریخ سن شرعی 13 دی 97


دبستان هدی

فاطمه محمدی

تاریخ سن شرعی 5 اسفند 97

دبستان هدی

فاطمه محمودنیا

تاریخ سن شرعی 13 دی97

دبستان هدی

فریماه قلی پور

تاریخ سن شرعی 13 دی 97

دبستان هدی

نجمه تقی پور

تاریخ سن شرعی 19 تیر 97


دبستان هدی

آنیتا نجارتبار بیشه

تاریخ سن شرعی 7 مهر97دبستان هدی

باران صیدافکن

تاریخ سن شرعی 14 آذر 97


دبستان هدی

بهار ولی اله پور

تاریخ سن شرعی 29 اسفند 97


دبستان هدی

ترنم نوری

تاریخ سن شرعی 28 خرداد 97


دبستان هدی

حسنا امام قلی زاده

تاریخ سن شرعی 14 اردیبهشت 98


دبستان هدی

حسنا پور محمد

تاریخ سن شرعی 2 آذر 97


دبستان هدی

حنانه روشن ضمیر

تاریخ سن شرعی 21 آبان 97


دبستان هدی

حنانه شجاعی

تاریخ سن شرعی 14 شهریور 97


دبستان هدی

رها گلی طبری

تاریخ سن شرعی 14 مرداد 97


دبستان هدی

سارا جعفری

تاریخ سن شرعی 2 شهریور 97


دبستان هدی

سارینا ابوپور

تاریخ سن شرعی 6 مهر 97


دبستان هدی

غزل عباس زاده

تاریخ سن شرعی 5 مرداد 97


دبستان هدی

فاطمه ثنا رنگچی

تاریخ سن شرعی 1 بهمن 97


دبستان هدی

فاطمه دومیری

تاریخ سن شرعی 17 فروردین 98


دبستان هدی

فاطمه رضازاده

تاریخ سن شرعی 20 خرداد 98


دبستان هدی

فاطمه شریفا

تاریخ سن شرعی 19 آبان 97


دبستان هدی

فاطیما بالغی

تاریخ سن شرعی 6 خرداد 98


دبستان هدی

مبینا حسنعلی زاده

تاریخ سن شرعی 11 اردیبهشت 98


دبستان هدی

محنا نورباران

تاریخ سن شرعی 16 تیر 97


دبستان هدی

مهرنگار شفیعیان

تاریخ سن شرعی 23 تیر 97


دبستان هدی

نازنین زینب پورربیع

تاریخ سن شرعی 3 بهمن 97


دبستان هدی

نیلوفر حسین پور

تاریخ سن شرعی 26 مرداد 97


دبستان هدی

وندا محسناتبار

تاریخ سن شرعی 10 آبان 97

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 21 بهمن 1397 ساعت 06:53