امام صادق(سلام الله عليه):

عَلَيكَ بِالْأحداثِ فَإنَّهُم أسرَعُ إلى كُلِّ خَيرٍ؛

نوجوانان را درياب كه اين گروه در پذيرش هر خوبى، شتاب مى‏كنند

برنامه هفتگی کلاس ششم مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

برنامه هفتگی کلاس ششم

کلاس

کلاس ششم فتح خانم ضرابی

زنگ

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

ریاضی

علوم

ادبیات

هنر

مطالعات اجتماعی

يكشنبه

ریاضی

علوم

قرآن

ادبیات

هدیه آسمان

دوشنبه

ادبیات

ورزش

ورزش

مطالعات اجتماعی

تفکروپژوهش

سه شنبه

ریاضی

علوم

ادبیات

هنر

مطالعات اجتماعی

چهارشنبه

ریاضی

ادبیات

قرآن

کار و فناوری

هدیه آسمان

مهارت های زندگی

ساعت ملاقات با معلم مربوطه : روز یکشنبه ساعت 9:45 الی 10:30