امام صادق(سلام الله عليه):

عَلَيكَ بِالْأحداثِ فَإنَّهُم أسرَعُ إلى كُلِّ خَيرٍ؛

نوجوانان را درياب كه اين گروه در پذيرش هر خوبى، شتاب مى‏كنند

برنامه هفتگی کلاس پنجم مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

برنامه هفتگی کلاس پنجم

کلاس

کلاس پنجم خانم یداللهی

زنگ

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

ریاضی

بخوانیم

علوم

تاریخ

هنر

يكشنبه

ریاضی

قرآن

جغرافیا

بنویسیم

هدیهآسمان

دوشنبه

ریاضی

علوم

بخوانیم

ورزش

ورزش

سه شنبه

علوم

بخوانیم

بنویسیم

املاء

هنر

چهارشنبه

ریاضی

تعلیمات اجتماعی

قرآن

هدیه آسمان

مهارتهای زندگی

انشاء

ساعت ملاقات با معلم مربوطه : روز چهارشنبه ساعت 9 الی 10