امام صادق(سلام الله عليه):

عَلَيكَ بِالْأحداثِ فَإنَّهُم أسرَعُ إلى كُلِّ خَيرٍ؛

نوجوانان را درياب كه اين گروه در پذيرش هر خوبى، شتاب مى‏كنند

برنامه هفتگی کلاس چهارم مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

برنامه هفتگی کلاس چهارم

کلاس

کلاس چهارم خانم خدامی

زنگ

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

ریاضی

فارسی خوانداری

هنر

علوم

مطالعات اجتماعی

يكشنبه

قرآن

ریاضی

مطالعات اجتماعی

فارسی خوانداری

فارسی نوشتاری

دوشنبه

ریاضی

فارسی خوانداری

فارسی نوشتاری

علوم

مهارت زندگی

هدیه آسمان

سه شنبه

ریاضی

انشاء

املاء

هنر

مطالعات اجتماعی

هدیه آسمان

چهارشنبه

قرآن

ریاضی

علوم

ورزش

ورزش

ساعت ملاقات با معلم مربوطه : روز سه شنبه 9:30 الی 10:30