امام صادق(سلام الله عليه):

عَلَيكَ بِالْأحداثِ فَإنَّهُم أسرَعُ إلى كُلِّ خَيرٍ؛

نوجوانان را درياب كه اين گروه در پذيرش هر خوبى، شتاب مى‏كنند

برنامه هفتگی کلاس سوم مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

برنامه هفتگی کلاس سوم

کلاس

کلاس سوم خانم امیرسلیمانی

زنگ

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

ریاضی

فارسی

هنر

قرآن

علوم

يكشنبه

ریاضی

فارسی

فارسی

اجتماعی

هدیه

دوشنبه

هنر

قرآن

فارسی

علوم

املاء

سه شنبه

ریاضی

فارسی

املاء

اجتماعی

هدیه آسمان

پرورشی

چهارشنبه

ریاضی

فارسی

علوم

ورزش

ورزش

ساعت ملاقات با معلم مربوطه : روز شنبه ساعت 10:30 الی 11:30