امام صادق(سلام الله عليه):

عَلَيكَ بِالْأحداثِ فَإنَّهُم أسرَعُ إلى كُلِّ خَيرٍ؛

نوجوانان را درياب كه اين گروه در پذيرش هر خوبى، شتاب مى‏كنند

برنامه هفتگی کلاس دوم مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

برنامه هفتگی کلاس دوم

 

کلاس

کلاس دوم شمس      خانم اکبری ضامنی

زنگ

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

ریاضی

هنر

قرآن

فارسی

علوم

يكشنبه

ورزش

ورزش

ریاضی

علوم

هدیه آسمان

دوشنبه

قرآن

هنر

ریاضی

املاء

فارسی

سه شنبه

ریاضی

فارسی

فارسی

علوم

هدیه آسمان

چهارشنبه

ریاضی

املاء

پرورشی

فارسی

فارسی

ساعت ملاقات با معلم مربوطه: روز شنبه ساعت 9 الی 10 صبح