امام صادق(سلام الله عليه):

عَلَيكَ بِالْأحداثِ فَإنَّهُم أسرَعُ إلى كُلِّ خَيرٍ؛

نوجوانان را درياب كه اين گروه در پذيرش هر خوبى، شتاب مى‏كنند

برنامه هفتگی کلاس اول مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

برنامه هفتگی کلاس اول

کلاس

کلاس اول مائده خانم نعمت زاده

زنگ

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

ریاضی

بخوانیم

بنویسیم

هنر

قرآن

يكشنبه

ورزش

ورزش

علوم

بنویسیم

علوم

دوشنبه

ریاضی

بخوانیم

قرآن

هنر

بنویسیم

سه شنبه

ریاضی

بخوانیم

پرورشی

بنویسیم

علوم

چهارشنبه

ریاضی

بخوانیم

علوم

بنویسیم

کتابخوانی

ساعت ملاقات با معلم مربوطه:  روز دوشنبه 10 الی 11 صبح