امام صادق(سلام الله عليه):

عَلَيكَ بِالْأحداثِ فَإنَّهُم أسرَعُ إلى كُلِّ خَيرٍ؛

نوجوانان را درياب كه اين گروه در پذيرش هر خوبى، شتاب می ‏كنند.

مجموعه:
موقعیت شما :معلمان
نام مجموعه : پایه اول
نام مجموعه : پایه دوم
نام مجموعه : پایه سوم
نام مجموعه : پایه ششم
نام مجموعه : پایه پنجم
نام مجموعه : پایه چهارم
نام مجموعه : کارمندان

نتایج 1 - 7 از 7